Titula Grad za mlade

Titula Grad za mlade

Udruga gradova, Središnji državni ured za demografiju i mlade, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Agencija za mobilnost i programe EU, Mreža mladih Hrvatske, Savez društava naša djeca i Udruga gradova u RH udružili su snage i kreću u certificiranje “Gradova za mlade”.

Riječ je o projektu koji ima za cilj doprinijeti standardizaciji kvalitete lokalnih politika usmjerenih mladima. Kriteriji za stjecanje titule su definirani na temelju analize postojećih modela certificiranja u Europi, a

Preduvjeti za prijavu za stjecanje certifikata su:

 • da grad ima osnovan savjet mladih ili drugi institucionalni oblik zastupanja/predstavljanja
  mladih u procesima donošenja odluka
 • da je grad usvojio Europsku povelju o lokalnom radu s mladima
 • da je gradonačelnik imenovao koordinatora koji prijavljuje grad za stjecanje certifikata

Postupak certificiranja provodit će se kroz evaluaciju standarda kvaliteta lokalnih politika u 8 područja
i to:

 • Participacija
 • Demografski poticaji i mjere
 • Zapošljavanje
 • Mobilnost
 • Zdravlje i sport
 • Rad s mladima i kultura
 • Obrazovanje
 • Informiranje.

Titula se dodjeljuje na period od 3 godine, a sve troškove oko certificiranja snosi Udruga gradova u RH, kao nositelj ovog procesa.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu certifikata “Grad za mlade“ otvoren je do 8. ožujka 2021. godine, više informacija se može saznati na web stranici Udruge gradova, a eventualna pitanja poslati na e-mail adresu grad-za-mlade@udruga-gradova.hr.

Pozdravljamo i podržavamo pokretanje postupka za certificiranje Grada Opatije te se nadamo uspješnom stjecanju ove važne titule.

Close Menu