EU program namijenjen mladima i stručnjacima u radu s mladima koji otvara mogućnosti za stjecanje kompetencija kroz mobilnost. Pronađite projekt s volonterskom prilikom, stažiranjem ili radnim mjestom prema svojim interesima.

Volontiraj za MORE!

Udruga Argonauta s otoka Murtera dugi niz godina surađuje sa zaštićenim morskim područjem Punta Campanella u Italiji na projektu M.A.R.E. Kroz ovaj projekt, mnogo je međunarodnih volontera dalo svoj doprinos…

Continue Reading
Close Menu