Hrana je puno više od namirnice kojom utažujemo glad ili želju za određenim okusom. Ona je odabir kojim odlučujemo hoće li naše prehrambene navike imati negativan utjecaj na okoliš ili doprinijeti održivosti prehrambenog sustava.

U Centar za posjetitelje Poklon stiže Korado Korlević s predavanjem ”Od globalnih do lokalnih klimatskih promjena?”

U petak, 27. listopada u 18 sati, u Centar za posjetitelje Poklon stiže Korado Korlević jedan je od vodećih hrvatskih astronoma i pokretač Zvjezdarnice Višnjan te mnogih edukacijskih projekata u Hrvatskoj u tom području, kako bi…

Continue Reading
Close Menu