Traže se članovi Nacionalne radne skupine za praćenje dijaloga Europske unije s mladima

Traže se članovi Nacionalne radne skupine za praćenje dijaloga Europske unije s mladima

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je 7. lipnja 2023. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Nacionalne radne skupine za praćenje dijaloga Europske unije s mladima.

Kandidate za člana Radne skupine mogu podnijeti udruge mladih i za mlade koje uredno posluju duljenod godinu dana, a traže se mladi u dobi od 15 do 31 godinu, nekažnjavani državljani Hrvatske koji nisu politički aktivni te poznaju procese EU dijaloga s mladima i CIljeve za mlade, a uzima se u obzir i volonterski angažman.

Više informacija nalazi se niže u dokumentu.

Rok prijave za podnošenje prijedloga kandidata za članove radne skupine je 30 (trideset) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Close Menu