Zakotrljali smo kampanju #tražise7

Zakotrljali smo kampanju #tražise7

Kroz Žmergov lokalni info-centar za mlade, Udruga Žmergo, u suradnji s Gradom Opatija, provodi informativnu kampanju pod nazivom #tražise7. Riječ je o online kampanji namijenjenoj mladima koja se sastoji od 10 kratkih video izjava mladih Opatijaca, donositelja odluka i osoba važnih za rad Savjeta mladih i za mlade u Opatiji. 

Tko su protagonisti i zvijezde videa u sklopu kampanje?

Fernando Kirigin, Neva Slani, Šajeta, Dino, Aleks, Petra, Ivan, Felix, Nika i Kiki protagonisti su kampanje koji iz svojih pozicija, uloga i funkcija govore o tome što je Savjet mladih i zašto bi se mladi Opatijci trebali za isti prijaviti. 

Kampanju otvara Šajeta

Svaki od videa nastoji pružiti relevantne informacije mladima o tome što Savjet mladih jest, koja je njegova funkcija, tko može postati članom te što Savjet može učiniti za mlade koji u Opatiji žive, rade i školuju se. Kampanja, osim informiranja mladih o načinima uključivanja u procese donošenja odluka, ima za cilj i potaknuti ih da se i sami prijave. 

Što je uopće Savjet mladih?

Savjet mladih, kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Opatije platforma je kroz koju predstavnici mladi u zajednici mogu sudjelovati u odlučivanju o javnim pitanjima od interesa i značaja za mlade u Opatiji, zagovarati ono što je mladima u Opatiji bitno, pokretati inicijative, riješiti probleme koje muče mlade kao i informirati ostale mlade u zajednici o tome što se bitno za mlade događa na razini političkog odlučivanja pa shodno tome reagirati i potaknuti konkretne promjene.

Gdje se i kako kotrlja ta kampanja?

Svaka dva dana, tijekom 2 tjedna trajanja kampanje, koliko je i otvoren Javni poziv za prijave (1.-15.9.2021.), bit će objavljen po jedan video svakoga od govornika. Video izjave će biti dostupne na YouTube kanalu Udruge Žmergo pod nazivom kampanje #tražise7, a sve druge informacije plasirane kroz Facebook događaj kampanje na Facebook grupi ŽLICA – Žmergov info-centar za mlade. 

OK, gdje se prijavljujem?

Svi zainteresirani, osim na webu Grada Opatije, tekst Javnog poziva i prijavni obrazac mogu pronaći na webu za mlade Fermaj – www.fermaj.zmergo.hr

Ne časite ni časa, razgovarajte s udrugom koje ste član ili u kojoj volontirate, razgovarajte s razrednicom u školi, studentskim zborom i pripremite pažljivo svoje prijave za člana i zamjenika. Pazite na rok za prijavu – 15. rujna 2021. Sve informacije i podršku pri prijavi mladi mogu dobiti u Žmergovom info-centru za mlade.  

PRIJAVNI OBRAZAC

Kampanja se provodi kroz projekt ŽLICA – Žmergov info-centar za mlade kojeg financira Grad Opatija. 

#tražise7 #žlica

Close Menu