Natječaj za projekte usmjerene prema mladima

Natječaj za projekte usmjerene prema mladima

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu.

Financirat će se projekti u čak 7 područja djelovanja s ukupnim proračunom od ukupno 10 milijuna kuna.

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
b) Mladi i održivi razvoj zajednice

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

a) Informativni centri za mlade
b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
c) Centri za mlade

P.3. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih ( rad s mladima u NEET statusu)

P.4. Mladi u ruralnim sredinama

P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima

P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom

P.7. Prevencija ovisnosti mladih.

Natječaj je otvoren do 20.8.2021., prijave se vrše preko sustava www.financijskepodrske.hr, a sva dokumentacija dostupna je na webu Središnjeg ureda za demografiju i mlade ovdje.

Sretno s prijavama!

Close Menu