Mladi: sadašnjost i budućnost Hrvatske „Kome dati glas? Tko misli na nas?“

Mladi: sadašnjost i budućnost Hrvatske „Kome dati glas? Tko misli na nas?“

Prosljeđujemo poziv UDRUGE ZA PROMICANJE POZITIVNE AFIRMACIJE MLADIH U DRUŠTVU “IMPRESS” DARUVAR na sudjelovanje i suradnju oko online predstavljanja politika i izbornih
programa koje se odnose na mlade u Republici Hrvatskoj 30. 6. 2020. u 18:00 sati.

“Pozivamo Vas da se priključite sučeljavanju kandidata koje organiziramo online dana, 30.6. u 18:00 sati kroz stranicu www.udruga-impress.hr/suceljavanje. S obzirom na ograničeni broj osoba koje mogu sudjelovati preko zoom-a molimo Vas da svoje sudjelovanje potvrdite u što kraćem roku. Uoči sučeljavanja, kao organizatori, istaknut ćemo i sve uključene udruge mladih i za mlade, savjete mladih kroz zasebni plakat, a koji će kroz svoje sudjelovanje dati većem značaju zagovaranju konkretnih tema vezanih za mlade.

Želimo potaknuti kandidate za Hrvatski sabor na važnost vođenja brige o potrebama mladih prilikom pripreme i provođenja programa, čuti u kojoj mjeri vode računa o mladima, potaknuti dijalog između mladih te sadašnjih i budućih donositelja odluka, pokazati da će mladi, organizacije i savjeti mladih voditi brigu o zastupljenosti potreba mladih, uključivanju mladih u pojedine politike na svim razinama vodeći računa o svakom dijelu Republike Hrvatske.

Cjelokupno događanje zamišljeno je kao sučeljavanje kandidata za Hrvatski sabor vezano za pitanja koja su od interesa za mlade. Pitanja će biti pripremljena kroz dosadašnje analize o potrebama mladih, sukladno usvojenim preporukama utemeljenim na zaključcima više od 65 savjeta mladih s područja Republike Hrvatske, preko 100 predstavnika mladih na konferenciji za udruge mladih.

Vašu spremnost sudjelovanja na sučeljavanju možete uputiti na e- mail adresu tanja@udruga-impress.hr. Za sve upite stojimo na raspolaganju na broj 095/864-4869.”

Close Menu