Interaktivan online tečaj “GameOn: Empowering Inclusion Through Game Design”

Interaktivan online tečaj “GameOn: Empowering Inclusion Through Game Design”

Konzorcij međunarodnih obrazovnih stručnjaka za dizajn igara pod nazivom GameOn poziva na prijave za praktični online tečaj osmišljen s ciljem osnaživanja za korištenje dizajna igara kao dinamičnog alata za uključivanje.

Otkrijte potencijal dizajna igara u poticanju inkluzije, kritičkog razmišljanja i sudjelovanja mladih sudjelovanjem u ovom online tečaju koji će se održati od 9. do 13. rujna 2023. putem platforme Canvas.

Prijavi se najkasnije do 8. rujna, a već idući dan ćeš dobiti poveznicu za sudjelovanje u istom!

Close Menu