ESC volontiranje u Poljskoj

Call Poland 2019-2020_2

Projekt “Schuman Solidarity Crew” odvit će se od listopada 2019. ili siječnja 2020. do lipnja, odnosno rujna 2020. (ovisno o organizaciji domaćinu) u Poljskoj. Volonterske aktivnosti odvijat će se u 8 organizacija domaćina: – 3 posebna vrtića za djecu s teškoćama u razvoju (Varšava) – redoviti dječji vrtić za djecu s posebnim prehrambenim potrebama (Varšava) – …

Read more »