IX. ciklus konzultacija u okviru Dijaloga EU s mladima – anketa za mlade!

IX. ciklus konzultacija u okviru Dijaloga EU s mladima – anketa za mlade!

Otvoren je novi ciklus konzultacija u okviru Dijaloga EU s mladima i to ni manje ni više nego pod nazivom “Zajedno za održivu i uključivu Europu”, a na temu EU ciljeva za mlade #3 Inkluzivna društva i #10 Održiva zelena Europa.

Da, da, jasno nam je da mnogima od vas nije ništa jasno. Da pojednostavimo priču, mlade se poziva da pomognu kreirati javne politike na razini Europske unije.

Proces dijaloga EU-a s mladima osigurava da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama.

Započnimo malim koracima, ovaj put anketom za mlade na teme:

  • zaštite okoliša i održivog razvoja
  • uključivih društava.

Sudjelovanje u anketi je u potpunosti anonimno i dobrovoljno, a namijenjena je mladima od 15 do 30 godina. Za ispunjavanje je potrebno izdvojiti do 20 minuta. Klikni ovdje i ispuni.

Anketu provodi Mreža mladih Hrvatske, a rezultati će se koristit u svrhu oblikovanja zajedničkih preporuka na europskoj razini te u svrhu donošenja i implementacije konkretnih mjera i politika od strane država članica Europske unije. Također, bit će objavljeni na web stranici EU pita i Mreže mladih Hrvatske. Za više informacija i pitanja možete se obratiti na info@mmh.hr

Važno je!

Close Menu