Mladi Opatijci bacili oko (objektiva) na okoliš!

Mladi Opatijci bacili oko (objektiva) na okoliš!

Pod vodstvom renomiranog opatijskog fotografa Petra Kurschnera za učenike Gimnazije Eugena Kumičića održana je radionica primijenjene fotografije.

Radionica je fokusirana na zaštitu okoliša i očuvanje prirode, a s ciljem osnaživanja mladih za stvaranje fotografskog sadržaja kao i objavljivanje istih kroz društvene mreže u svrhu adresiranja okolišne problematike i poticanja na razvijanje održivih životnih navika, kako vlastitih tako i onih vršnjaka i članova obitelji.

Mladi su bacili oko (objektiva) na okoliš i napravili prvi korak da postanu okolišni_a aktivist_ica kroz moćni medij fotografije.

Svoje autorske fotografije nepravilnosti u okolišu ujedno mogu iskoristi za prijave na javne servise poput Zelenog telefona, kartirati divlja odlagališta putem aplikacije TrashOut i učiniti svoju zajednicu boljim mjestom za život.

Zahvaljujemo se odličnoj ekipi na sudjelovanju i nadamo se da se vidimo uskoro na novim radionicama.

Aktivnost je dijelom projekta Žmergov lokalni info-centar za mlade – ŽLICA kojeg financiraju Grad Opatija i Središnji državni ured za demografiju i mlade.

#žlica #fermaj #žmergo #mladi

Close Menu