Daj ocjenu Lokalnom programu za mlade Grada Opatije 2018.-2021.

Daj ocjenu Lokalnom programu za mlade Grada Opatije 2018.-2021.

Kao da je jučer tek usvojen, a već ga ocjenjujemo!

Naime, Grad Opatija pokrenuo je proces evaluacije Lokalnog programa za mlade Grada Opatije 2018.-2021.prvog strateškog dokumenta namijenjenog mladima.

Sada davne 2018. po prvi puta su jednom dokumentu objedinjeni potencijali mladih i za mlade u zajednici, sustavno ispitane potrebe mladih na osnovu kojih su izrađeni prioriteti i mjere kojima je Grad Opatija, zajedno s brojnim dionicima u zajednici nastojao na iste odgovoriti, poboljšavajući time kvalitetu života mladih. Puno je toga postignuto, no zasigurno ima još mnogo toga što se može učiniti za mlade u Opatiji u narednim godinama.

Kako bi se mogla procijeniti uspješnost provedbe lokalnih politika za mlade u Opatiji te u kojoj mjeri su one utjecale na kvalitetu života mladih, izrađen je upitnik  za mlade kroz koji mladi, ali i oni koji za njih i s njima rade, procjenjuju koliko su mjere pridonijele kvaliteti života mladih u Opatiji. 

Dobiveni rezultati poslužit će kao osnova za izradu evaluacije ovog strateškog dokumenta, ali i kao podloga za izradu novog za naredno razdoblje od 4 godine.

Od iznimne je važnosti čuti što veći broj mladih glasova, stoga pozivamo sve mlade u dobi od 15-30 godina da sudjeluju u ovom istraživanju i daju svoj doprinos stvaranju boljih uvjeta za mlade koji u Opatiji žive, rade, volontiraju, školuju se ili ju posjećuju radi sudjelovanja u različitim programima i aktivnostima. 

Za isunjavanje upitnika potrebno je 5-10 minuta, bit će otvoren do 20. siječnja 2022., a pronađite ga ovdje:

Hvala ti što pomažeš da Opatija postane bolje mjesto za život mladih!

Close Menu