Erasmus+ razmjena mladih “Different Is Good” – Portugal 2020.

Ova razmjena mladih odvijat će se u Penicheu u Portugalu u trajanju od 6 dana: 30. ožujka – 4. travnja 2020.
Okupit će mlade ljude iz četiri različite zemlje: Portugala, Hrvatske, Grčke i Finske, po 6 iz svake zemlje, ukupno 24. Sve organizacije uključene u ovaj projekt rade s mladima s manjim mogućnostima, kako bi im se pružila prilika da se razvijaju i nauče više o partnerskim zemljama te rade na vlastitim socijalnim i osobnim kompetencijama.
Provest će se istraživanja, razne igre, kreativne i umjetničke interakcije svih sudionika, aktivnosti u zatvorenom i na otvorenom, kako bi se pristupilo temi projekta “Different is good”, odnosno “Različito je dobro” (Interkulturalna raznolikost u Europi). Sudionici će učiti jedni o drugima, raditi na svojim timskim vještinama te savladavanju jezičnih barijera.
Glavni cilj projekta, koji se temelji na neformalnom obrazovanju, je razmjena i prijenos znanja u različitim područjima koja se odnose na interkulturalnu raznolikost u Europi, socijalnu, kulturnu i europsku svijest, posebice prednosti koje donose svi državama koje se bave razvojem i kohezijom Europske unije suočene sa svjetskim problemom: međukulturalna raznolikost i potreba za uključivanjem svih ljudi u društvo, bez postojanja diskriminacije, rasizma ili ksenofobije u globalnom svijetu.
Svaki sudionik sudjelovat će u multikulturalnoj i rodno osjetljivoj grupi u jednoj od 3 radionice: Performing Arts, Visual Arts and Media.

Ciljevi:

  • Stvoriti socijalnu svijest i kulturu ponašanja kod mladih, istodobno očuvati obranu zajedničkih vrijednosti slobode i tolerancije;
  • Potaknuti razmišljanje o politikama svake zemlje koje se tiču ​​ove teme;
  • Raspraviti o temama vezanim za probleme interkulturalne raznolikosti i njihov utjecaj na stil života, samosvijesti i uključenosti u društvene inicijative u vezi s uključivanjem i sprečavanjem diskriminacije u javnom životu;
  • Promicati važnost različitosti i dijaloga između međukulturnih i međuvjerskih zajednica;
  • Motivirati sudionike i dopustiti im da dijele znanje, informacije i iskustva i potaknuti ih da djeluju kao multiplikeri u smislu borbe protiv socijalne diskriminacije i promicanja dijaloga međukulturalne raznolikosti, u okviru poštivanja ljudskih prava, nakon završetka razmjene;
  • poboljšati kritičko razmišljanje, kreativnost i inicijative;
  • Razviti sposobnosti za timski rad, zajedno s individualnim rastom u smislu razmišljanja;
  • Razviti digitalne vještine i promicati digitalnu pismenost;
  • Promicati program Erasmus + kao alat za socijalnu uključenost.

Mladi koji će sudjelovati u ovoj razmjeni mladih razvijat će svoje kompetencije, otkrivati ​​nove kulture, učiti nove navike i životne stilove, interakcijom i vršnjačkim učenjem. Sudionici će proširiti svoje znanje iz područja europske svijesti te umjetnosti i kulture temeljene na neformalnom obrazovanju.
Kroz različite umjetničke, unutarnje i vanjske aktivnosti oni će učiti jedni o drugima i raditi na svojim vještinama timskog rada i savladavanju barijera u jeziku i nacionalnosti. Vjerujemo da će zajednički rad u multikulturalnom i multinacionalnom okruženju rezultirati sljedećim:
• razvijanje osobnih i socijalnih vještina;
• poboljšanje vještine svakog sudionika u području kreativnosti i umjetnosti oko određene stvarnosti i velike europske brige;
• Promicanje europske kohezije i suradnje na polju mladih kroz različite pozadine i stvarnosti, pomažući im u prihvaćanju različitih situacija koje je svaki sudionik proživio ili osjećao;

Zainteresirani se mogu prijaviti putem obrasca: https://forms.gle/jiS4u57LbMj9sJeN6

Close Menu