Na Lošinju mladi lakše do rješenja stambenog pitanja

Na Lošinju mladi lakše do rješenja stambenog pitanja

“LOŠINJSKI” MODEL STAMBENE POLITIKE ZA MLADE

“Po izgradnji stanova namjera je dati ih u najam mladima i mladim obiteljima na rok od 10 godina, a nakon isteka tog roka, omogućio bi se otkup stana svima onima koji su to u mogućnosti. Novina kod ovog modela bila bi ta da će se cjelokupni iznos, koji se uplaćuje kao najamnina, nakon 10 godina računati kao učešće za kupnju stana, odnosno plaćena najamnina neće biti uzalud potrošena jer će se za taj iznos umanjiti cijena stana.”

Više o ovoj temi čitajte u Novom listu ovdje.

Close Menu