Izrađuje se Program za mlade Primorsko-goranske županije – UKLJUČI SE!

Izrađuje se Program za mlade Primorsko-goranske županije – UKLJUČI SE!

Primorsko-goranska županija je, na inicijativu Savjeta mladih PGŽ, pokrenula izradu Programa za mlade, kao strateškog dokumenata javnih politika za mlade ili programa za mlade čija implementacija može dovesti do promjene i unaprijeđenja kvalitete života mladih u lokalnim zajednicama diljem naše županije!

Proces izrade koordinira DIP – Društvo za istraživanje i potporu koji trenutačno provodi ispitivanje o kapacitiranosti OCD kao ključnih dionika u procesima izrade i provedbe Programa za mlade. Ukoliko ste član, predstavnik ili volonter udruge s područja PGŽ, pozivamo vas da ispunite upitnik i sudjelujete u izradi. Upitnik se može pronaći na sljedećoj poveznici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_banlNW8EiCeziphKLZFz2_uknUk2CEw_Kzq39GdrFYcW1w/viewform

Održani su i informativni sastanci s osobama koje rade s mladima i na programima za mlade, putem ZOOM platforme 21. i 22. siječnja koji je pokazao zainteresiranost za proces izrade ovog, za mlade, važnog dokumenta. Na sastanku je sudjelovala i Diana Kovačić, predsjednica Udruge Žmergo i voditeljica Žmergovog info centra za mlade.

Iz DIP-a najavljuju niz aktivnosti u procesu irade Programa za mlade, a sve informacije o njima možete saznati na njihovoj Facebook stranici Priprema, pozor, aktiviraj se – sudjeluj u izradi Programa za mlade PGŽ.

Close Menu