Besplatna telefonska linija za podršku mladima u vrijeme COVID krize

Besplatna telefonska linija za podršku mladima u vrijeme COVID krize

U sklopu projekta “Brini o sebi – Budi dobro – ProŽivi COVID” mladima iz cijele Hrvatske pruža se besplatna telefonska psihološka podrška.

Središnji državni ured za demografiju i mlade i Hrvatska psihološka komora proveli su niz aktivnosti s predstavnicima mladih srednjoškolske dobi kako bi saznali s kojim se poteškoćama susreću mladi u ovom vremenu, kako se mentalno nose s ograničenjem socijalnih kontakata, kako oni vide svoju ulogu u sprječavanju širenja koronavirusa, te što im je potrebno za savladavanje trenutne situacije.

Došli su do zaključaka da su mladi frustrirani zbog ograničavanja socijalnih kontakta i izlazaka, javlja im se osjećaj usamljenosti, zabrinutosti oko završetka školske godine i mature, visoka razina kritičnosti odraslih u odnosu na odgovornost mladih, ali i strah od zaraze za članove svojih obitelji. Ovo su samo neki od problema s kojima se susreću mladi u Hrvatskoj tijekom pandemije koronavirusa.

Telefonske linije za savjetovanje mladih pokrenute su u 20 hrvatskih županija i gradu Zagrebu. Mladi iz Primorsko-goranske županije mogu se stručnim osobama obratiti  pozivom na besplatni telefon 095 701 7920, SMS porukom te putem WhatsAppa.

Close Menu