Zanimljivi volonterski programi u Društvu naša djeca čekaju svoje volontere

Zanimljivi volonterski programi u Društvu naša djeca čekaju svoje volontere

UKRATKO O DND-U

Društvo “Naša djeca” Opatijane nevladina je udruga koja se bavi osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece predškolske i školske dobi, a svoj rad temelji na Konvenciji UN-a o pravima djece, zadaćama iz odgojnog i obrazovnog sustava Republike Hrvatske, Nacionalnoj strategiji za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine te željama i potrebama djece i roditelja. Opatijski DND Član je Saveza Društva “Naša djeca” Hrvatske unutar kojeg djeluju 95 osnovnih društva, te je punopravni član Eurochild organizacije sa sjedištem u Briselu i organizacije Child Rights Connect sa sjedištem u Ženevi.

Godine 2017. godine obilježili su čak 65 godina rada s djecom i za djecu. Iznimno dug je to “staž” u kojem je veliki broj ljudi, članova, korisnika i volontera ostavilo svoj trag, ali i obrnuto.

Ciljevi Društva “Naša djeca” su:

  • ostvarivanje prava djeteta i dječja participacija
  • organiziranje dječjih aktivnosti u slobodno vrijeme
  • pomoć roditeljima i djeci u razvoju i odgoju djeteta.

Nit vodilja DND Opatija:

  • “Ljubav djeci prije svega”
  • promicanje vrijednosti volonterskog rada od najranijih dana

Društvo „Naša djeca“ Opatija u svoj rad tijekom godine uključuje 30-ak volontera/ki u gotovo sve aktivnosti koje udruga provodi. Volonterski programi koje nudimo volonterima su sljedeći:

  • Pomoć i podrška u radu s djecom
  • Pomoć u izvođenju kreativnih aktivnosti
  • Likovno – kreativni poslovi
  • Razvijanje novih sadržaja i programa

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana volontera Društvo „Naša djeca“ Opatija dodjeljuje nagrade svojim najvrjednijim  volonterkama te organizira druženje svih volontera i članova udruge.

Ako si student psihologije, pedagogije, predškolskog odgoja, učiteljskog smjera, socijalnog rada, ili studiraš u blizini udruge možeš se uključiti u rad organizacije i postati volonter Društva „Naša djeca“ Opatija! Njihova su vrata otvorena svim mladim ljudima dobre volje i velikog srca koji žele i mogu doprinijeti radu udruge!

Iz DND-a poručuju: “Volontirati je moguće u našim akcijama i na našim manifestacijama (Mića marunada, Opatijski i Lovranski dječji dan, Dječji tjedan, Obiteljskim potragama za opatijskim blagom ili Božićnom čarolijom…); tjedno u našim aktivnostima npr. Radionici igraonici „Kolibrići“ namijenjenoj djeci s teškoćama u razvoju; možete pomagati i našim osnovnoškolcima u savladavanju školskog gradiva, na ljetnim aktivnostima i još puno, puno toga.”

DRUŠTVO “NAŠA DJECA” OPATIJA

Stubište Lipovica 2, 51410 Opatija
Tel./fax. 051/272-443
E-mail: info@dnd-opatija.hr
URL: www.dnd-opatija.hr

Close Menu