Saznaj Što nakon diplome?

Odjel za poduzetništvo Grada Rijeke, u suradnji sa Sveučilišnim savjetovališnim centrom, organiziraju online događaj pod nazivom 'Što nakon diplome?' s krovnom temom 'Zapošljivost mladih', namijenjen ranjivim skupinama, a posebice osobama s invaliditetom. Online…

Continue Reading
Close Menu