Trening o metodi Design Thinking u Dublinu

Trening o metodi Design Thinking u Dublinu

Agencija za mobilnost i programe Europske unije otvorila je poziv na prijave za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: “Design Thinking for Cooperation Partnerships” koji će se održati u Dublinu u Irskoj od 25. do 27. rujna 2023. godine u organizaciji irske nacionalne Erasmus+ agencije.

Trening je namijenjen predstavnicima organizacija/ustanova aktivnih u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja odraslih zainteresiranima za prijavu projektnih prijedloga u okviru Ključne aktivnosti 2 (Partnerstva za suradnju KA220) budući je cilj umrežavanje i potencijalno partnerstvo

Za sudionike iz Hrvatske su rezervirana najviše 4 mjesta (2 za područje odgoja i općeg obrazovanja, 1 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i 1 za područje obrazovanja odraslih).

Troškove smještaja i hrane snosi nacionalna agencija koja je organizator seminara, a troškove prijevoza pokriva Agencija. Radni jezik je engleski, a prijave se vrše najkasnije do 23. lipnja 2023. godine. preko SALTO platforme.

Close Menu