Traže se članovi Savjeta mladih Grada Opatije

Traže se članovi Savjeta mladih Grada Opatije

Temeljem odluke Gradskog vijeća Grada Opatije od 17. prosinca 2020. godine raspisan Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih Grada Opatije u svom VI. sazivu.

Grad Opatija traži za Savjet mladih sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, koji će sljedeće tri godine raditi na uključenosti mladih u brojna područja djelovanja Grada. Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Opatije koji u trenutku podnošenja kandidature imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Pravo isticanja kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije imaju:

  • udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade s područjem djelovanja na području Grada Opatije,
  • učenička vijeća srednjih škola s područja Grada Opatije,
  • studentski zborovi Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci,
  • podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i
  • neformalne skupine mladih.

Više informacija o načinu prijave potražite na web stranici Grada Opatije na sljedećoj poveznici:
https://opatija.hr/hr/vijesti/novosti/javni-poziv—-izbor-clanova-savjeta-mladih-grada-opatije,12664.html

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Opatije (21. prosinac 2020.).

Ovom prilikom želimo se zahvaliti V. sazivu Savjeta mladih Grada Opatije na suradnji s Udrugom Žmergom, a kao i oni, i mi se nadamo da će novi saziv Savjeta biti koncipiran od strane svih dionika društvenog života mladih u Opatiji i nastaviti rad Savjeta. Za sva pitanja i pomoć oko prijava članovi još uvijej aktualnog saziva stoje na raspolaganju na sve niže raspoložive kontakte:

Kristian Tončić
potpredsjednik | SMGO
P:  +385 92 192 9914
E:  savjet.mladih@opatija.hr
A: Maršala Tita 3, 51410 Opatija
www.mladi-opatija.hr


Close Menu