Teški metali u sedimentu otoka Lastova i Mljeta i grada Dubrovnika

Teški metali u sedimentu otoka Lastova i Mljeta i grada Dubrovnika

Pročitajte znanstveni rad “Teški metali u sedimentu otoka Lastova i Mljeta i grada Dubrovnika” čiji su autori M. Orlov, R. Kramarić, I. Zambata, N. Maričević. Cilj njihovog rada bio je istraživanje sadržaja teških metala, među kojima je većina i ekotoksična, u sedimentu priobalnog pojasa otoka Mljeta i Lastova te grada Dubrovnika. Rad možete preuzeti ovdje. Saznajte koji su dijelovi Jadrana onečišćeni ekotoksičnim metalima.

Odgovori

Close Menu