Hrana je puno više od namirnice kojom utažujemo glad ili želju za određenim okusom. Ona je odabir kojim odlučujemo hoće li naše prehrambene navike imati negativan utjecaj na okoliš ili doprinijeti održivosti prehrambenog sustava.

Close Menu