Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ i Europske snage solidarnosti za 2023.

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ i Europske snage solidarnosti za 2023.

Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2023. godinu. Za financiranje u okviru programa mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta i skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih – u svrhu učenja za mlade i osobe koje rade s mladima, aktivnosti sudjelovanja mladih i aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU. 

Prijavni obrasci dostupni su na službenim internetskim stranicama Europske komisije, a rokove pronađite ovdje.

Detaljne upute o podnošenju prijava za Europske snage solidarnosti dostupne su u Vodiču kroz Europske snage solidarnosti za 2023.

Ovaj se Poziv na podnošenje prijedloga odnosi na sljedeće aktivnosti programa Europske snage solidarnosti:

  • volonterski projekti
  • volonterski timovi u područjima visokog prioriteta
  • projekti solidarnosti
  • oznaka kvalitete za volonterske aktivnosti u području solidarnosti
  • oznaka kvalitete za volontiranje u području humanitarne pomoći
  • volontiranje u okviru Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć.

Više informacija o oba poziva dostupni su na webu AMPEU-a.

Close Menu