Mladi i demokracija u Europskoj godini mladih

Mladi i demokracija u Europskoj godini mladih

Što je novoga među mladima prema novom istraživanju Eurobarometra?

Većina mladih (58 %) je aktivna u svojim zajednicama te je u posljednjih 12 mjeseci sudjelovala u barem jednoj organizaciji mladih, zaključci su to na temelju rezultata dobivenih novim istraživanjem Eurobarometra.

Prema istom istraživanju, mladima su naveli sljedeća glavna područja na koje bi se trebalo usmjeriti u ovoj godini kao Europskoj godina mladih:

  • mentalno i fizičko zdravlje i dobrobit (EU 34 %, Hrvatska 43%),
  • zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena (EU 34%, Hrvatska 32%) te
  • obrazovanje i osposobljavanje, uključujući slobodno kretanje učenika (EU 33%, Hrvatska 25%).

Što još misle mladi, pronađite u cijelom istraživanju koje možete pronaći ovdje.

Close Menu