Otvoreni natječaji za projekte mladih i za mlade

Otvoreni natječaji za projekte mladih i za mlade

Prilike za financiranje projekata mladih i za mlade uvijek su visoko na ljestvici prioriteta pa nas uvijek veseli kad možemo o njima pisati i pozvati vas da prijavite svoje ideje na njih!

A ovom prilikom promoviramo čak dvije takve!

  1. Primorsko-goranska županija objavila je Natječaj za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2022. godini.

Financiraju se programi udruga i drugih organizacija civilnog društva (zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti) u sljedećim područjima:

  • poticanje kreativnog i inovativnog potencijala djece i mladih;
  • zaštita djece i mladih s poteškoćama u razvoju;
  • prevencija i suzbijanje nasilja nad ženama i u obitelji i zaštita žrtava obiteljskog nasilja;
  • zaštita osoba s invaliditetom;
  • samozapošljavanje mladih i poticanje razvoja društvenog poduzetništva, zadrugarstva
    i socijalnih inovacija;
  • samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih;
  • skrb o beskućnicima.

2. Otvoren je i natječaj Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za financiranje svih studentskih programa u 2022. godini. Odaberi dobro kategoriju u koju spada tvoja projektna ideja jer pojedini projekt možeš prijaviti samo u jednoj kategoriji. (Natječaj za programe iz kulture i umjetnosti provodi SKC, a sve ostale SZSUR.)

Ukupna sredstva koja se raspoređuju iznose 520.000,00 kn, a natječaj je otvoren do 25. siječnja 2022. u 23:59:59 sati.

Sretno svima s prijavama!

Close Menu