Stipendije za srednjoškolce s invaliditetom

Stipendije za srednjoškolce s invaliditetom

HSM Informatika u sklopu svog programa društvene odgovornosti, a kroz program podrške mladima s invaliditetom, dodjeljuje dvije stipendije srednjoškolcima s invaliditetom u iznosu od 1.500 kuna u trajanju od deset mjeseci tijekom 2021./2022 školske godine.

Sudionici natječaja za stipendije moraju ispunjavati sljedeće formalne uvjete:

  • redovni je učenik/ca srednje škole u Hrvatskoj;
  • ima utvrđen invaliditet rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i/ili rješenjem centra za socijalnu skrb o priznatom pravu na doplatak za pomoć i njegu, odnosno osobnu invalidninu i/ili nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom o težini i vrsti invaliditeta;
  • u trenutku prijave niti u planiranom periodu trajanja stipendije ne prima stipendiju ili drugi oblik potpore za školovanje ni od jedne druge tvrtke;
  • državljanin/ka je Republike Hrvatske.

Natječaj je otvoren od 15.10. i traje do 31.10. u 12 sati, a prijave se šalju na e-mail stipendije@hsm360.com.

Odluku o dobitnicima stipendija donijet će stručno povjerenstvo koje će se sastojati od predstavnika tvrtki i udruga koje se aktivno bave pitanjima mladih osoba s invaliditetom, a bit će objavljena 15.11.

Sve druge uvjete i kriterije, te način prijave pronađite na web stranici Human sense moves technology and business.


Close Menu