Državnoj tajnici za demografiju i mlade Žmergo predstavio dobru praksu rada s mladima

Državnoj tajnici za demografiju i mlade Žmergo predstavio dobru praksu rada s mladima

Središnji državni ured za dremografiju i mlade, predvođen državno tajnicom Željkom Josić, u petak 10. rujna došao je u službeni posjet Grad Opatiji. Posjet je bio povod za razgovor o poticajnim mjerama za mlade te nisu drugih mogućnosto s ciljem zadržavanja mladih u Opatiji, kao i provlačenje mladih i obitelji u Opatiju.

Nakon službenog razgovora s gradonačelnikom, posjet se nastavio s druženjem s predstavnicima opatijskih udruga mladih i za mlade, Udrugom za razvoj kulture mladih Kulturni front i Udrugom Žmergo, koje su predstavile svoje projekte, programe i oblike rada s mladima.

Državna tajnica prepoznala je i pohvalila kampanju #tražise7 i napomenula važnost informiranja mladih o Savjetima mladih i poticanju na ovaj oblik sudjelovanja u odlučivanju o pitanjima važnima za mlade. Osim lokalnog info-centra za mlade, Žmergo je predstavio niz aktivnosti koje provodi s mladima, kampanju Zelena čistka, stručnu praksu za studente te projekte međunarodne mobilnosti mladih kroz Erasmus+ i Europske snage solidarnosti.

Ovu priliku, Žmergovka Diana Kovačić iskoristila je za iskazivanje potrebe za programskom podrškom udrugama za mlade koje provode oblike informiranja i savjetovanja mladih te predstavila potrebu osnivanja opatijskog centra za mlade koji pod istim krovom treba sadržavati razne oblike rada s mladima, usluge i oblike podrške za njihovu (samo)realizaciju, a kako stoji u Lokalnom programu za mlade Grada Opatije 2018.-2021. kao jedan od primarnih ciljeva tog dokumenta izrađenog na osnovi iskazanih potreba samih mladih koji su sudjelovali u njegovoj izradi.

Sastanak je protekao u vrlo ugodnoj atmosferi s brojnim pozitivnim povratnim informacijama od strane državne tajnice, inspirirajući nas za nove aktivnosti za i s mladima.

Close Menu