Javni poziv za članove i zamjenike Savjeta za mlade Vlade RH

Javni poziv za članove i zamjenike Savjeta za mlade Vlade RH

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv za isticanje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta za mlade iz reda udruga mladih i za mlade.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta za mlade je 8 dana od objave Javnog poziva (24. ožujka).

Više o uvjetima i načinu prijave pronađite u tekstu Javnog poziva na webu Ureda.

Što je Savjet za mlade VRH i što ono uopće radi?

Savjet ima 33 člana i to predstavnike tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Hrvatske zajednice općina i Hrvatske zajednice županija, predstavnike znanstvenih i obrazovnih ustanova te predstavnika Hrvatskog studentskog zbora i predstavnika Nacionalnog vijeća učenika Republike Hrvatske. 8 predstavnika udruga mladih i za mlade imenuju se na prijedlog Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, temeljem provedenog postupka odabira, sukladno Kriterijima za članstvo u Savjetu za mlade.

Predsjednika Savjeta bira se iz redova predstavnika udruga mladih i za mlade, na njihov prijedlog. Mora biti osoba ispod navršenih 30 godina života. Predsjednik, članovi Savjeta i njihovi zamjenici imenuju se na dvije godine i mogu biti ponovno imenovan.

  • sudjeluje u kontinuiranom praćenju i analizi javne politike koja se odnosi i/ili utječe na mlade u Republici Hrvatskoj
  • sudjeluje u davanju mišljenja Vladi Republike Hrvatske o nacrtima propisa od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih
  • prati rad ministarstava i drugih tijela državne uprave u provedbi, praćenju i vrednovanju politika za mlade u okviru njihove nadležnosti, te s tim u vezi, daje mišljenja i preporuke
  • prati razvoj udruga mladih i za mlade i daje preporuke za unaprjeđenje njihovog rada i sustava potpore
  • daje preporuke za razvoj politika za mlade i uključivanje mladih na lokalnoj, područnoj (regionalnoj), nacionalnoj i međunarodnoj razini u ostvarivanju tih politika
  • prati pojavnosti u društvu od značaja za mlade i predlaže mjere u vezi s njima
  • osigurava kontinuirani dijalog državnih tijela, tijela državne uprave, organizacija civilnoga društva, savjeta mladih i akademske zajednice, medija i drugih predstavnika zainteresirane javnosti o unaprjeđenju položaja mladih u Republici Hrvatskoj
  • izvršava zadaće kojima se ostvaruje osnovna svrha djelovanja Savjeta, radi stvaranja poticajnog okruženja za unaprjeđenje položaja mladih.

Sretno s prijavama!

Close Menu