“Kako riješiti krizu trgovine otpadom?”(WEBINAR / 16.2.2021.)

“Kako riješiti krizu trgovine otpadom?”(WEBINAR / 16.2.2021.)

Zero Waste line je serija webinara s relevantnim govornicima, stručnjacima u području otpada diljem EU.

Novi webinar na temu trgovine, odnosno izvoza otpada održat će se 16. veljače 2021. na ZOOM platformi.

Učinak otpada koji nastaje u Europi i dalje se osjeća u zemljama i zajednicama udaljenim tisućama kilometara. Zajednice se moraju nositi s učincima ne recikliranog otpada iz Europe koji se sve više baca ili spaljuje. Godina 2020. bila je važna u borbi za rješavanje krize trgovine otpadom.

Ovaj webinar ispitat će trenutni politički okvir i što se poduzima za rješavanje ovog problema na lokalnoj, europskoj i globalnoj razini, a pokušat će dati odgovore na sljedeća pitanja:

Ovaj webinar ući će u dublju kako bi odgovorio na ova ključna pitanja:

  • Koje su aktualnosti u vezi sa zakonodavstvom EU-a o izvozu otpada?
  • Što znači zabrana izvoza plastičnog otpada i gdje se one primjenjuju?
  • Koje su posljedice u Europi i u inozemstvu?
  • Kada zabranimo izvoz otpada, što bismo trebali učiniti s njim?
  • Koje druge mjere treba poduzeti iz perspektive kružnog gospodarstva?
  • Što, ako išta uopće mogu učiniti lokalne zajednice i općine da spriječe ilegalni izvoz više otpada?
  • Gdje i na kome leži odgovornost za rješavanje ovog problema?

Webinar se održava preko ZOOM platforme i u njemu može sudjelovati najviše 100 sudionika po principu “tko prvi, njegovo mjesto”. No, svi ostali zainteresirani mogu pratiti webinar i na YouTube kanalu Zero Waste Europe. Inače, na isotm kanalu možete pronaći brojne video snimke ostalih tematskih webinara.

Poveznica na prijavni obrazac za sudjelovanje

Close Menu