Online konferencija vezana uz Bonski proces – implementaciju Europske Agende za rad s mladima

Online konferencija vezana uz Bonski proces – implementaciju Europske Agende za rad s mladima

Središnji državni ured za demografiju i mlade i Agencija za mobilnost i programe Europske unije uz potporu hrvatske delegacije koja je sudjelovala na 3. Europskoj Konvenciji za mlade, organiziraju početnu online konferenciju vezana uz Bonski proces – implementaciju Europske Agende za rad s mladima, a koja će se održati u četvrtak, 11. veljače od 10 sati.

Konferencija predstavlja prvi korak Bonskog procesa u Hrvatskoj i ima za cilj pobliže predstaviti rezultate 3. Europske konvencije za rad s mladima, održane u prosincu 2020. godine: Europsku Agendu za rad s mladima (strateški okvir za jačanje rada s mladima kao posebnog područja politike i prakse u Europi) i Završnu deklaraciju o radu s mladima, „Putokazi za budućnost“ (smjernice i prijedlozi za provedbu Europske Agende za rad s mladima).

Ova je konferencija namijenjena cijeloj Zajednici prakse u području rada s mladima koju čine:

  • osobe koje rade s mladima i voditelji mladih
  • voditelji projekata u području rada s mladima
  • akreditirane i nezavisne udruge aktivne u radu s mladima
  • treneri i istraživači u području mladih
  • edukatori osoba koje rade s mladima
  • predstavnici mladih osoba
  • nacionalne agencije koje provode programe Erasmus+ i Europske snage solidarnosti
  • jedinice lokalne i regionalne samouprave
  • donositelji politika na svim razinama upravljanja.

Konferencija će se održati virtualno, za sudjelovanje nije potrebna registracija, a uključivanje će biti moguće putem Zoom poveznice i putem prijenosa uživo na Facebook stranici Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Program konferencije i poveznicu na ZOOM pronađite u programu

Close Menu