Prijavi se na ESC volontiranje u Poljskoj!

Prijavi se na ESC volontiranje u Poljskoj!

Poljska zaklada Roberta Schumana traži 17 volontera za ESC projekt „Schuman Solidarity Crew“ od listopada 2020. do lipnja / kolovoza 2021. u Poljskoj.
Volonterske aktivnosti obavljat će se i u 8 različitih hosting organizacija:

  • 2 prilagođena vrtića za djecu s invaliditetom (Varšava),
  • prilagođeni vrtić za slabovidnu djecu (Varšava),
  • redovni vrtić za djecu s posebnim prehrambenim potrebama (Varšava),
  • osnovna škola s integrativnim razredima (Varšava),
  • Udruga za razvoj dječjih aktivnosti „Chance“ – fokusiranje na najbolji mogući razvoj, povećanje obrazovnih uvjeta za djecu i podizanje kvalitete rada u ranom obrazovanju u djetinjstvu (Varšava),
  • Klub europskih integracija u školskom kompleksu u Wojkowicama – neformalno europsko obrazovanje za članove kluba europskih integracija i učenike škola (Wojkowice u šleskoj regiji),
  • Poljska fondacija Robert Schuman u Varšavi

Svi zainteresirani mogu se javiti na erasmus@zmergo.hr

Close Menu