i-Portunus, potpora mobilnosti umjetnika i profesionalaca u kulturi

i-Portunus, potpora mobilnosti umjetnika i profesionalaca u kulturi

i-Portunus je pilot-projekt za potporu međunarodne mobilnosti europskih umjetnika i profesionalaca u kulturi:

  • Poziv za potporu mobilnosti namijenjen je umjetnicima i profesionalcima u kulturi iz zemalja: Albanija, Armenija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Gruzija, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Kosovo, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Moldavija, Crna Gora, Nizozemska, Sjeverna Makedonija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Tunis, Ukrajina, Velika Britanija
  • Podržavaju se suradnje, rezidencijalni boravci, profesionalne razmjene i prezentacije vlastitih projekata u području izvedbenih i vizualnih umjetnosti (Visual arts: Crafts – Design – Digital arts – Fashion – Fine arts – Graphic arts – Photography; Performing arts: Circus – Dance – Opera – Performance – Puppetry – Street Art – Theatre)

  • Podržavaju se mobilnosti u trajanju od 15 do 85 dana, a koje se provode u razdoblju od 15. lipnja i 31. prosinca 2019. godine.
  • Razina podrške ovisi o duljini putovanja/mobilnosti: 15 do 29 dana: 1.500 eura; 30 do 59 dana: 2.400 eura; 60 do 84 dana: 3.000 eura; 85 dana (maksimalna duljina): 3.400 eura
  • Rok za podnošenje prijava: 15. svibnja 2019.
  • Objava rezultata: 7. lipnja 2019.
  • Prijavu podnosi umjetnik/profesionalac u kulturi koji želi ostvariti mobilnost
  • Više info: https://www.i-portunus.eu/wp-fuut/wp-content/uploads/2019/04/i-Portunes-CALLforAPPLICATIONS.pdf

Prijavnica je jednostavna i popunjava se online, a ostali detalji su u nastavku.

Prijavnica: https://my.i-portunus.eu/

Odgovori

Close Menu