Građani ispred turizma: Park šuma Punta Corrente u Rovinju

Građani ispred turizma: Park šuma Punta Corrente u Rovinju

Grad Rovinj je u Hrvatskoj iznimka po pitanju stava o očuvanja prirodnih i prostornih resursa u priobalju. Gradska uprava kontrolira putem prostornih planova razvoj turizma, držeći da turizam mora prvenstveno služiti podizanju kvalitete života svojih stanovnika. Područje Punta Corrente u Rovinju primjer je takvog planiranja kojim su najljepši dijelovi priobalja ostali javni i sačuvani za uživanje stanovnika. Posljedice: turisti zbog toga Rovinj cijene još i više.

Pogledajte ovaj video i saznajte više.

Odgovori

Close Menu